Ali se trajnost podjetju splača?

Akademija

z uspešnimi podjetnicami in podjetniki iz naše regije

11.11., 18.11. in 25.11. 2021

Kako graditi dolgoročno finančno uspešna podjetja, da bomo lahko ustvarjali vrednost družbi, okolju in skupnosti in na koncu rekli: splača se, ker je vredno!

V akademiji »Ali se trajnost podjetju splača?« bodo gostje, ki prihajajo iz velikih, malih in start-up podjetij, z nami delili konkretne primere in nasvete, kako zastaviti trajnostno strategijo ter kako jo implementirati s pomočjo različnih deležnikov in inovacij.

»Ali se splača« ni pravo vprašanje!

Provokativen naslov akademije želi spreobrniti razmišljanje od »ali« v »kako«.  »Vsi se še učimo,« pravijo tudi uspešni managerji podjetij illycaffè, Aquafil, Iskraemeco, Lotrič Meroslovje, Knauf Insulation, ki že leta dosegajo uspešnost na področju trajnosti in bodo z nami delili svoje izkušnje in poglede.

Kaj je akademija »Ali se trajnost podjetju splača«?

Akademija zajema tri vsebinske sklope:

 • Kaj je poslovna priložnost za trajnostno rast?
 • Kako postaviti trajnostno strategijo v praksi in poročati o njeni implementaciji
 • Priložnosti trajnostnih inovacij: poslovni modeli, eko inovacije, nove tehnologije

Ambiciozno in dinamično zastavljen način predajanja znanja, ki skozi 3 izobraževalne module združuje predavatelje in udeležence različnih branž in profilov. Koncept zajema predstavitev najbolj aktualnih znanj in dokumentov s področja trajnostnega razvoja, z velikim poudarkom na dialogu, študijah primerov ter praktičnih nasvetih managerjev in podjetnikov v regiji:

 • So-predavatelji, ki trajnost živijo tako osebno kot tudi poslovno: Gregor Skender (Deloitte), Mojca Markizeti (Iskraemeco), Marko Lotrič (Lotrič Meroslovje)
 • Intervju* direktorjev uspešnih podjetij z B-corp certifikatom: Massimiliano Pogliani, CEO, illycaffè in Giulio Bonazzi, CEO, Aquafil
 • Predstavitve primerov s strani gostov iz podjetij različnih branž in velikosti
 • Skupinsko delo na 3 študijah primera podjetij iz regije

*Podjetniška akademija bo potekala v slovenskem jeziku, vendar je potrebno osnovno razumevanje angleščine zaradi tujih gostov in video vsebin

Komu je namenjena podjetniška akademija »Ali se trajnost podjetju splača«?

 • Vodjem in ostalim potencialnim kadrom, ki lahko s svojim delovanjem pomagajo podjetju na poti do trajnostne rasti.
 • Podjetniškim navdušencem, ki želijo pustiti pozitiven pečat s trajnostnimi inovacijami in idejami.
 • vsem managerjem, ki jih pestijo hitro spreminjajoči in rastoči riziki poslovanja iz naslova oskrbe s surovinami, zakonodaje, spreminjanja potreb strank«.
 • posameznikom, ki želijo s svojim delovanjem prispevati k trajnostni transformaciji podjetij in organizacij v regiji.
 • Vsem, ki v trajnost verjamejo ali so do nje skeptični, ne glede na predznanje.

Česa se boste naučili?

 • Kaj je poslovna priložnost za trajnostni razvoj: upravljanje tveganj, izkoriščanje priložnosti, sprememba sistema vrednot; gostovanje: Gaja Brecelj, Umanotera; Jure Šumi, Knauf Insulation.
 • Kaj trajnost je in predvsem, kaj trajnost ni.
 • Kako zastaviti trajnostno strategijo in inovacije v praksi: poslanstvo, ključni stebri strategije, ključna orodja analize (ŽCI, matrika »materiality); vključevanje različnih deležnikov; gostovanje: Massimigliano Pogliani, IllyCafe; Giulio Bonazzi, Aquafil; Nataša Češnovar Gregorc, Atlantic Grupa; Uršula Grošelj, Nil.
 • Kako se odgovornost in vsebina marketinga spremenita s prehodom v trajnostno strategijo.
 • Trajnostno poročanje; gostovanje: Nataša Pustnotnik, predavateljica.
 • Trajnostne inovacije kot poslovna priložnost: poslovni modeli, eko dizajn izdelkov, nove tehnologije; gostovanje: Tomaž Levak in Žiga Drev, OriginTrail; Eva Štraser, Evegreen.
 • Ključni dokumenti in regulativa iz področja trajnosti, ki jih mora poznati podjetja v regij.

Modul 1: Poslovna priložnost za trajnostno rast?

Termin: četrtek, 11.11.2021, 17:00-20:00

Predavatelja:

Katja Trop, predavateljica na GEA College

Gregor Skender, vodja področja trajnostnega razvoja v regiji Deloitte CE South

 

Gosta srečanja:

Gaja Brecelj, direktorica Umanotere

Jure Šumi, group digital and brand manager, Knauf Insulation

 

Na prvem srečanju bomo odgovorili na eno ključnih vprašanj za podjetja: kaj je poslovna priložnost za trajnostni razvoj? Opredelili bomo, kaj trajnost je in kaj trajnost ni, predvsem z vidika, ki je pomemben za gospodarstvo. Kompleksnost trajnostnega razvoja bomo sistematizirali v tri sklope, ki so ključni pri določanju trajnosti kot poslovne priložnosti. Začeli bomo s praktično razlago tveganj in pojasnili, kakšen vpliv imajo na poslovanje podjetja danes in v prihodnosti. Gaja Brecelj direktorica Umanotere, nas bo popeljala skozi fizična tveganja (npr. izčrpavanje naravnih virov, onesnaženje in katastrofe, povezane s podnebnimi spremembami) in predstavila iniciative, kjer lahko podjetja aktivno prispevajo na tem področju. Gregor Skender bo sistematično predstavil tranzicijska tveganja, ki se nanašajo na različne deležnike, vključno s spremenjenimi pričakovanji strank, dostopom do virov financiranja in regulatornimi zahtevami, ki bodo slej ko prej vplivala na vsako podjetje v regiji. Nato se bomo posvetili priložnostim: inovacijam, zniževanju stroškov, ustvarjanju konkurenčne prednosti in gradnji novih trgov. Kompleksno temo bo skozi prakso povzel Jure Šumi, izkušeni manager, iz podjetja Knauf Insulation, ki je v naši regiji vzor za uspešno izkoriščanja priložnosti trajnostne strategije.

Sledilo bo skupinsko delo s študijo primera, ki nas bo pozvala k analizi poslovnih priložnosti in tveganj na primeru podjetja Knauf Insulation.

Srečanje bomo zaključili s tretjim sklopom, ki je osnovni pogoj za trajnostno uspešnost in učinkovitost: sprememba sistema vrednot in trajnostno voditeljstvo.

Cilji modula:

 • Predati dovolj široko, korektno in konkretno razumevanje trajnosti in s tem pospešiti implementacijo trajnostne strategije podjetij v regiji
 • Pripraviti podjetja na ključna tveganja: fizična (okoljska in družbena) ter t.i. tranzicijska (vezana na različne deležnike: investitorje, končne uporabnike, konkurente…)
 • Razširiti razumevanje lokalnih in globalnih priložnosti, ki jih prinaša trajnostna strategija (novi trgi, optimizacija stroškov, inovacije, konkurenčna prednost…)
 • Med udeleženci okrepiti sistem vrednot, ki podpirajo trajnostno voditeljstvo
 • Predstaviti izbrane dokumente in regulativo, ki zadeva trajnostni razvoj in je ključna za podjetja v regiji
 • Utrditi razumevanje trajnosti kot poslovne priložnosti s študijo primera Knauf Insulation.
 • Spodbuditi dialog med predstavniki različnih branž in generacij

Modul 2: Trajnostna strategija v praksi. Kdaj deluje?

Termin: četrtek, 18.11.2021, 17:00-20:00

Predavatelja:

Katja Trop, predavateljica na GEA College

Mojca Markizeti, vodja trajnostnega razvoja in regulative, Iskraemeco

 

Gosti srečanja:

Massimiliano Pogliani, CEO, illycaffè

Nataša Češnovar Gregorc, R&D direktorica, BU Delikatesni namazi, Atlantic Grupa;

mag. Uršula Grošelj, Vodja marketinga in Vodja družbeno odgovornih aktivnosti, NIL

mag. Nataša Pustotnik, višja predavateljica na GEA College – Fakulteti za podjetništvo in Visoki šoli za računovodstvo in finance

 

Na drugem srečanju se bomo postavili v situacijo, ko se podjetje znajde pred izzivom: kako se sploh lotiti trajnostne strategije, ki bo uspešna, učinkovita in merljiva? Začeli bomo s poslanstvom in z analizo za določitev področij trajnostnega delovanja (t.i. matrika »materiality«). Mojca Markizeti nas bo skozi lastno izkušnjo vodila čez ključne stebre trajnostne strategije, kjer je izredno pomembno vključevanje deležnikov.

Pri implementaciji strategije se nam bosta pridružili Nataša Češnovar Gregorc iz Atlantic Grupe in Uršula Grošelj iz podjetja NIL. Na primeru Argete bomo spoznali postopek in uporabno vrednost analize življenjskega cikla izdelka, ki predstavlja izziv za marsikatero podjetje v regiji. Na primeru podjetja NIL pa bomo spoznali, kako uvajati trajnost med zaposlenimi in kaj pomeni biti družbeno odgovorno podjetje.

V nadaljevanju bomo govorili še o specifikah trajnostnega marketinga. Srečanje pa bomo zaključili z izredno praktičnim in uporabnim predavanjem višje predavateljice in podjetnice, mag. Nataše Pustotnik, na temo trajnostnega poročanja in merjenja učinkovitosti.

Znanje bomo utrdili s skupinskim delom na študiji primera Iskraemeco (projekt Zeleni Pingvin), ki je bila pripravljena za namen srečanja.

Prisluhnili bomo izjemni zgodbi podjetja IllyCafe, ki je nedavno prejelo težko dosegljivi certifikat B-corp. Massimigliano Pogliani, CEO, nam bo v intervjuju zaupal, kako krmariti med kratkoročnim dobičkom in dolgoročno uspešnostjo, kako spodbujati inovacije, katere so najtežje odločitve, kako se to kaže v vsakodnevnih aktivnostih in kako spremljati učinkovitost trajnostne strategije.

 

Cilji modula:

 • podati osnovno strukturo in ključne stebre trajnostne strategije (ne glede na to, ali podjetje že deluje trajnostno ali ne);
 • preko konkretnih primerov spodbuditi učinkovito uporabo nekaterih analitičnih orodij, ki so ključna za trajnostno strategijo: t.i. matrika »materiality«, ESG in ŽCI;
 • konkretizirati pomen in implementacijo poslanstva kot osnove trajnostne naravnanosti;
 • razumeti vlogo vodje trajnostnega razvoja v podjetju in spodbuditi k rasti te funkcije v regiji;
 • Razumeti pomen in načine vključevanja različnih deležnikov, predvsem možnost sodelovanja s konkurenti, skupnostjo in javnim sektorjem ter uvajanje trajnosti med zaposlenimi in dobavno verigo;
 • povečati znanje in implementacijo trajnostnega pristopa v marketingu, s poudarkom na definiranju ciljnih segmentov, pristopih pozicioniranja in prilagojenem tržnem spletu (model 4C);
 • spodbuditi in približati trajnostno poročanje podjetjem;
 • konkretizirati znanje o trajnostni strategiji s študijo primera;
 • spodbuditi dialog med predstavniki različnih branž in generacij.

Modul 3: Priložnosti trajnostnih inovacij

Termin: četrtek, 25.11.2021, 17:00-20:00

Predavatelja:

Katja Trop, predavateljica na GEA College

Marko Lotrič, generalni direktor in ustanovitelj skupine LOTRIČ Metrology

 

Gosti srečanja:

Giulio Bonazzi, CEO Aquafil

Eva Štraser, je ustanoviteljica start-up podjetja Evegreen

Tomaž Levak in Žiga Drev, so-ustanovitelja OriginTrail

 

Na tretjem srečanju se bomo posvetili inovacijam, enemu ključnih dejavnikov, ki iz trajnosti ustvarja poslovno priložnost. Inovacije zajemajo vse oddelke v podjetju, saj zajemajo veliko več kot dizajn izdelkov in storitev. Na srečanju se bomo posvetili trem področjem: začeli bomo z izbranimi trajnostnimi poslovnimi modeli (krožno gospodarstvo, izdelek kot storitev, delitvena ekonomija). Marko Lotrič nas bo peljal po poti do trajnostnega modela na primeru podjetja Lotrič Meroslovje.

Drugi sklop bomo posvetili eko dizajnu izdelkov in storitev. Spoznali bomo primer Eve Štraser, ustanoviteljice uspešne start-up zgodbe, Evegreen. Po korakih nas bo vodila od zasnove koncepta izdelka do njegovega lansiranja na trg.

Tretji vidik trajnostnega inoviranja zajema digitalne tehnologije, ki so pomemben del trajnostnih poslovnih modelov in eko dizajna. Blockchain tehnologija pridobiva na veljavi v povezavi s trajnostjo, tudi v okviru Zelenega dogovora EU. O njenem potencialu in praktični uporabi bosta govorila Tomaž Levak in Žiga Drev, ustanovitelja podjetja OriginTrail. Marko Lotrič bo predstavil uporabnost AI v trajnostnem inoviranju na praktičnem primeru.

Aquafil je podjetje, ki ima trajnost in trajnostno strategijo in inovacije v jedru. V intervjuju nam bo direktor, Giulio Bonazzi, zaupal, kako diha takšno podjetje: kako prepoznajo priložnosti, kako so inovacije vpete v strateške in vsakodnevne odločitve.

Z enim izmed naslednjih izzivov podjetja Lotrič Meroslovje se bomo ukvarjali v skupinskem delu na študiji primera in tako začutili priložnosti in dileme vezane na trajnostne inovacije.

 

Cilji modula:

 • spodbuditi udeležence k razmišljanju o priložnosti različnih trajnostnih inovacij: poslovnih modelov, eko dizajna in digitalnih tehnologij;
 • z deljenjem izkušenj uspešnih podjetnikov in managerjev, pomagati udeležencem k implementaciji trajnostnih inovacij v podjetjih oz. spodbuditi trajnostne start-up ideje;
 • podrobneje spoznati izbrane trajnostne modele, ki kažejo velik potencial za podjetja v regiji, s poudarkom na načinu ponujanja in zajemanja vrednosti;
 • s pomočjo primerov iz prakse (Lotrič Meroslovje, Evegreen) podati uporabne napotke za eko dizajn izdelkov (od koncepta do njegovega lansiranja);
 • razumeti, izjemen pomen digitalizacije za trajnostno inoviranje, s poudarkom na transparentnosti in sledljivosti Blockchain tehnologije ter AI;
 • postaviti udeležence pred konkreten izziv: lansiranje trajnostne inovacije podjetja Lotrič Meroslovje na še ne razvit trg (skupinsko delo na študiji primera; potrebna predhodna priprava cca 60min);
 • spodbuditi dialog med predstavniki različnih branž in generacij.

Vabljeni, da se nam pridružite in spoznate prihodnost podjetništva!

Cena

Za partnerje

=190 €

Za fizične osebe je DDV vključen v ceno.

Za pravne osebe DDV ni vključen v ceno.

Redna cena

=290 €

Za fizične osebe je DDV vključen v ceno.

Za pravne osebe DDV ni vključen v ceno.

Lokacija

11.11.2021 – Modul 1: Poslovna priložnost za trajnostno rast?

 • Škofja Loka (v prostorih podjetja Knauf Insulation, d.o.o., Experience Center, Trata 32, 4220 Škofja Loka)

18.11.2021 – Modul 2: Trajnostna strategija v praksi. Kdaj deluje?

 • Škofja Loka (v prostorih podjetja Knauf Insulation, d.o.o., Experience Center, Trata 32, 4220 Škofja Loka)

25.11.2021 – Modul 3: Priložnosti trajnostnih inovacij

 • Ljubljana (v prostorih Digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije (DIH)

Bonusi in popusti

BONUSI:

 • ŠIRJENJE POSLOVNE MREŽE
 • MOŽNOST POVEZOVANJA Z ENAKO MISLEČIMI

Popust za:

 • Člane AmCham Slovenija, Kluba slovenskih podjetnikov, BNI Slovenija, Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje manager
 • MojeDelo, Alumni GEA College, lastnike kartic Diners Club

Prijavite se na program!

Veseli bomo, če se strinjate:
da vam pošiljamo e-novice s področja podjetništva, poslovnih vsebin in drugih zanimivih vsebin

da vas obveščamo o izobraževanjih (seminarji, delavnice, workshopi, usposabljanja, webinarji, brezplačni dogodki) in študijskih programih GEA College ter drugih izobraževanjih, kjer GEA College sodeluje kot partner.

da vaše podatke uporabimo za izboljšanje naših storitev in zagotavljanje vsebin, ki so za vas relevantne.

GEA College bo z vašimi osebnimi podatki ravnal s skrbnostjo in v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR – General Data Protection Regulation). GEA College d.d. in družbe v skupini bodo vaše posredovane podatke uporabljale zgolj v namene, za katere ste dali privolitev.

Kadarkoli lahko zahtevate:
– Odjavo od prejemanja s klikom na povezavo v prejetem e-sporočilu. Po odjavi bomo vaš e-naslov izbrisali.
– Popravek svojih osebnih podatkov s posredovanjem pisne zahteve na naslov dpo@gea-college.si.
– Trajen izbris osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas, s posredovanjem pisne zahteve na naslov dpo@gea-college.si.
– Izvoz in vpogled do osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas, s posredovanjem pisne zahteve na naslov dpo@gea-college.si.

Stopi v stik z nami

Imate kakšno vprašanje, ki ga še nismo obravnavali? Pošljite nam sporočilo in kmalu se vam bomo oglasili.

Nina Pristov
Telefonska številka: + 386 1 5881 325
E-mail: nina.pristov@gea-college.si