Leadership Coaching

Online Akademija

Leadership coaching akademija je online program za voditelje, ki si želijo nadgraditi obstoječe vodstvene veščine in v svoj stil vodenja smiselno vključiti tudi pristope coachinga – ene najučinkovitejših metod razvoja zaposlenih. Raziskave kažejo, da vodje, ki v svoj način dela integirirajo elemente coachinga, dosegajo sledeče rezultate:

 • višjo zavzetost zaposlenih,
 • višjo produktivnost in kvaliteto opravljenega dela,
 • višjo proaktivnost zaposlenih,
 • višjo agilnost organizacije in
 • povečanje prihodkov podjetja.

Vsaka organizacija ima svoje strateške cilje, ki so močno povezani z vizijo, misijo in letnimi plani. Za realizacijo teh ciljev so potrebni zaposleni, ki imajo ustrezna znanja in kompetence za izvajanje aktivnosti, ki vodijo k realizaciji ciljev. V kolikor zaposleni nimajo ustreznega odnosa, znanja, veščin ali kondicije, bodo imeli zastoje na poti do zaželenega stanja, posledično bo podjetje manj učinkovito pri doseganju rezultatov.

Ključno vlogo pri tem ima voditelj, ki lahko s svojim voditeljskim slogom pomembno vpliva na razvoj zaposlenih in njihovo zavzetost pri doseganju strateških ciljev organizacije. Zato je zelo smiselno, da voditelj vlaga v lasten razvoj in se opremi z ustreznimi znanji, predvsem pa s coaching veščinami.

Način dela

Vse vsebine so simplificirane v algoritme vodenja, ki so v realnosti dejansko izvedljivi. Kot trenažno sredstvo se uporabljajo aktualni organizacijski in voditeljski problemi.

V leadership coaching akademijo je simultano integriran tudi osebni razvoj z namenom oblikovanja identitete, samostojnosti, avtonomije in odgovornosti voditeljev.

Delali bomo delavniško (50 % vsebine, 50 % treninga).

Med moduli so predvidene tudi vmesne aktivnosti (branje, video vsebine, analize, timsko delo, simulacije, igre vlog, itd.), tako da imajo udeleženci možnost poglobljenega učenja in učinkovite integracije znanja v veščino.

Vsebina:

Modul 1: Ciljno vodenje in proces opolnomočenja zaposlenih: 11. 03. 2021 

Modul 2: Čustva pri vodenju in model čustvene učinkovitosti: 18. 03. 2021 

Modul 3: Iracionalno vedenje in vodenje v (zahtevnih) situacijah: 25. 03. 2021 

Ciljna skupina

Program  je namenjen voditeljem, ki:

 • že poznajo osnove leadership coachinga in znajo osnovne elemente uporabljati tudi v praksi
 • želijo vedeti več o ciljnem vodenju in procesu opolnomočenja zaposlenih s pomočjo metode coachinga,
 • se naučiti osnovnih algoritmov leadership coachinga in jih uporabljati v praksi.
 • imajo željo bolje prepoznavati, razumeti, izražati in upravljati s svojimi čustvi in čustvi zaposlenih,
 • želijo vedeti več o psiholoških mehanizmih, ki motivirajo iracionalno vedenje ljudi in jih uporabljati v procesu vodenja.

Predznanje coachinga JE POTREBNO.*

* Udeležba na Basic nivoju Leadership coaching akademije je zaželena, saj zagotavlja ustrezno predznanje, da lahko udeleženec aktivno sodeluje in sledi ciljem izobraževanja na Advanced nivoju.

Module 1:  Ciljno vodenje in proces opolnomočenja zaposlenih

11. 03. 2021 – 9.00 – 12.00
1. Opis

Proces postavljanja, spremljanja in realiziranja ciljev je bistven del leadership coachinga, saj cilji delujejo kot standardi, s katerimi lahko zaposleni ocenjujejo svojo uspešnost pri delu. Voditelj naj bi zaposlenemu pomagal pri postavljanju specifičnih, merljivih, dosegljivih, realističnih in časovno opredeljenih ciljev, pri čemer je pomembno, da obenem poskrbi tudi za realizacijo primarnih in sekundarnih potreb posameznika. Zato bomo na modulu poleg psiholoških potreb spoznali tudi eno od osnovnih čustev vodenja – tj. zaupanje. Poleg tega bomo analizirali tudi kognitivno triado zaupanja in njeno tesno povezanost s procesom opolnomočenja zaposlenih.

2. Cilji:
 • Kognitivna triada zaupanja kot pogoj za uspešno ciljno vodenje
 • Tehnike za uspešno postavljanje ciljev
 • Sledenje napredka in spodbujanje odgovornosti pri zaposlenih
 • Primarne in sekundarne psihološke potrebe
 • Elementi opolnomočenja zaposlenih in uporaba v praksi

Module 2:  Čustva pri vodenju in model čustvene učinkovitosti

18. 03. 2021 – 9.00 – 12.00
1. Opis

Uspešnost posameznega vodje v veliki meri določajo čustva (tako njegova kot tudi čustva, ki jih zbuja pri zaposlenih), kajti tako prijetna kot neprijetna čustva imajo močno aktivacijsko moč. Ko smo v vlogi voditelja, je dobro, da se zavedamo, da lahko z določenim svojim dejanjem ali komentarjem pri posamezniku izzovemo različne občutke in čustva (npr. čustvo ponosa, zavisti, krivde, zaupanje ali dvom, itd). in da le-to pomembno vpliva na vedenje in ‘performance’ zaposlenih. Na modulu bomo spoznali tudi model čustvene učinkovitosti, ki nam pride prav zlasti pri korekciji in kalibraciji čustev pri vodenju in bolj napetih čustvenih situacijah.

2. Cilji:
 • Čustva v vodenju
 • Model čustvene učinkovitosti
 • Čustva, senzacija in občutek (čustvena reakcija)
 • Kalibracija in korekcija občutkov pri vodenju
 • Razlikovanje med čustveno reakcijo in vedenjskim odzivom

Module 3:  Iracionalno vedenje in vodenje v (zahtevnih) situacijah

25. 03. 2021 – 9.00 – 12.00
1. Opis

Področje vodenja se spreminja, saj se ekonomija postopoma zbližuje z nevroznanostjo in psihologijo, posledično prihaja v ospredje vedenjska ekonomija in iracionalno vedenje ljudi, ki so prav »predvidljivo iracionalni«. Modul bo posvečen analizi in razumevanju nekaterih osnovnih psiholoških mehanizmov, ki vodijo delovanje zaposlenih, ki (pogosto) ne reagirajo na določene vodstvene intervencije kot smo predvidevali. Zato je pomembno, da se zavedamo vzrokov teh psiholoških mehanizmov, znamo predvideti njihov učinek in z njimi upravljati, da so posledice čim bolj ugodne za zaposlene, njihovo delo in realizacijo strateških ciljev organizacije.

2. Cilji:
 • Implicitno odločanje in iracionalno vedenje
 • Anabolna vodstvene intervencije
 • Katabolne vodstvene intervencije
 • Uporaba vodstvene psihologije v različnih vodstvenih situacijah (razvojni pogovor, kvartalni pogovor, vodenje sestankov, nedoseganje standardov dela in organizacijskih pravil)
 • Rezilientnost v problemskih situacijah (razvoj mentalnega ravnotežja)

Zaključni preizkus

Teoretični preizkus znanja ob koncu Advanced nivoja je opcijski.

Izvajalka programa

Dr. Sabina Đuvelek

Je organizacijska psihologinja in performance coach, ki se pri svojem delu in raziskovanju osredotoča predvsem  na strateški razvoj zaposlenih in oblikovanje okolij, ki omogočajo kontinuirano profesionalno in osebno rast posameznika. Je tudi asistentka na Univerzi Sigmunda Freuda v Ljubljani in nosilka predmeta Organizacijski laboratorij, ki je del študija Psihologije. Deluje tudi kot Success coach in kreator vsebin v e2grow skupnosti mednarodnih coachev.

Več o predavateljici:

Od februarja 2017 do marca 2020 je delala kot Vodja mreže internega coachinga v sektorju Ravnanja s človeškimi viri (oddelek Izobraževanje in razvoj kadrov) energetskega podjetja Petrol, kjer je bila odgovorna za razvoj sistema performance coachinga, kar je vključevalo selekcijo, usposabljanje in supervizijo internih coachev, ki so spodbujali odličnost zaposlenih in prevzemanje odgovornosti za lasten napredek.

S februarjem 2017 se je kot Senior svetovalka in coach pridružila ekipi Uporabne psihologije, katere namen je, da posameznike opolnomoči s konkretnimi znanji in psihološkimi orodji, s katerimi postajajo bolj zadovoljni, zavzeti in zdravi. Kot organizacijska psihologinja razvija in implementira strokovne izobraževalne programe, ki vplivajo na organizacijske navade in navade zaposlenih, z namenom doseganja dolgoročnih sprememb na samo kulturo organizacije. Izvaja treninge, delavnice, coachinge (individualne in timske) in supervizije, pri čemer sta ji psihološka radovednost in želja po trajnostnem učinku izvedenih programov ključni vrednoti pri delu. Pred tem je bila od maja

2014 do januarja 2017 Strokovna direktorica Zavoda Ypsilon – stičišča za proaktivne mlade in medgeneracijsko sodelovanje. Odgovorna je bila za strokovni razvoj organizacije in njenih projektov, pri čemer je večji del časa posvetila načrtovanju razvojnih aktivnosti, organizaciji dela in spremljanju napredka.

Povezava do LinkedIn profila.

CENA

Za partnerje

=190 €

Za fizične osebe je DDV vključen v ceno.

Za pravne osebe DDV ni vključen v ceno.

Redna cena

=290 €

Za fizične osebe je DDV vključen v ceno.

Za pravne osebe DDV ni vključen v ceno.

Popust za:

 • Člane AmCham Slovenija, Kluba slovenskih podjetnikov, BNI Slovenija, Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje manager
 • MojeDelo, Alumni GEA College, lastnike kartic Diners Club

Prijavite se na program!

Pridružite se nam in pridobite dragoceno znanje o voditeljstvu, ki ga boste lahko uporabili že takoj naslednji dan!

Veseli bomo, če se strinjate:
da vam pošiljamo e-novice s področja podjetništva, poslovnih vsebin in drugih zanimivih vsebin

da vas obveščamo o izobraževanjih (seminarji, delavnice, workshopi, usposabljanja, webinarji, brezplačni dogodki) in študijskih programih GEA College ter drugih izobraževanjih, kjer GEA College sodeluje kot partner.

da vaše podatke uporabimo za izboljšanje naših storitev in zagotavljanje vsebin, ki so za vas relevantne.

GEA College bo z vašimi osebnimi podatki ravnal s skrbnostjo in v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR – General Data Protection Regulation). GEA College d.d. in družbe v skupini bodo vaše posredovane podatke uporabljale zgolj v namene, za katere ste dali privolitev.

Kadarkoli lahko zahtevate:
– Odjavo od prejemanja s klikom na povezavo v prejetem e-sporočilu. Po odjavi bomo vaš e-naslov izbrisali.
– Popravek svojih osebnih podatkov s posredovanjem pisne zahteve na naslov dpo@gea-college.si.
– Trajen izbris osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas, s posredovanjem pisne zahteve na naslov dpo@gea-college.si.
– Izvoz in vpogled do osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas, s posredovanjem pisne zahteve na naslov dpo@gea-college.si.

Stopi v stik z nami

Imate kakšno vprašanje, ki ga še nismo obravnavali? Pošljite nam sporočilo in kmalu se vam bomo oglasili.

Janja Srčnik
Telefonska številka: + 386 1 5881 311
E-mail: janja.srcnik@gea-college.si